Лекуваме рака с помощта на български билки

1
4918

България се слави като едно от най-облагодетелстваните кътчета на Земята, що се отнася до разнообразието от билки и тяхното приложение в козметиката и фармацевтиката. Сред родните растения известни по цял свят са не само карловската роза, от която се добива прочутото благоуханно розово масло, използвано широко от козметичната индустрия, но и някои лекарства на билкова основа като нивалина, розалина, антралакса и леонурина. Българската народна медицина е черпила хилядолетия наред от достъпния за всеки извор – в лицето на Майката природа, завещавайки ни внушителен набор от знания за лечебното приложение на редица растения и най-вече билки. В неизчерпаемата съкровищница на народната ни медицина може би се крие и така бленуваният лек за рака. Добре известен факт е, че ракът е изключително сериозно заболяване, чийто жертви всекидневно стават хиляди души в световен мащаб. Въпреки многобройните изследвания и опити, които учените провеждат от години, лек за тази болест все още не е намерен. Известният български билкар Васил Канисков, автор на „Лечебните растения на България”, открива така търсеното разковниче във фитотерапията. Тя представлява клон от фармакологията, който е вид научно обоснована профилактика и лечение с препарати, получени от лечебни растения и части от такива.

В своята книга „Фитотерапия на онкологичните заболявания” (ИК „Изток-Запад”) Канисков ясно очертава, разработва и прилага практически успешни методи за диагностика и природолечение на онкологичните заболявания. Книгата има за цел също да въведе една достатъчно точна, вярна и обективна очна диагноза за бързо и изпреварващо диагностициране на рака, както и неговата прецизна локализация. Билкарят предлага начин за съвместно лечение на болестта чрез съвременните медицински методи за борба със злокачествените заболявания в лицето на оперативна интервенция, химиотерапия, лъчелечение и други, и днешните утвърдени фитотерапевтични и природни практики, доказали отдавна своята ефективност.

Фитотерапия на онкологичните заболявания” е първият том от безценната „Съкровищница на българската народна медицина” – поредица, в която предстоят още две извънредно полезни заглавия.