Новата медицина – съюз между източната и западната методика?

0
1134

Представата ни за света се гради на основата на това, което сетивата предоставят на нашето съзнание. Зрение, слух, вкус, обоняние и осезание (допир) – петте сетива при човека са развити в различна степен у всеки от нас. Безспорен факт е, че кожата е най-големият сетивен орган, който е първично възникнал в еволюционния процес и чието представителство в мозъчната кора е най-голямо. С нейна помощ – била тя суха, чувствителна или смесена кожа, ние успяваме да усетим и възприемем огромна част от заобикалящото ни.

Методика за психоенергийна диагностика” (ИК „Изток-Запад”) на Георги Здравков е посветена именно на кожата и на нейната повишената сетивност. Кожната сетивност е възникнала преди зрителната в еволюционния процес на живите организми. За разлика от окото, което има само два вида сетивни клетки (пръчици и колби в ретината), кожата е с много по-голям брой рецептори – за студено, топло, болка, допир, натиск, вибрация. Мозъчната кора, която анализира информацията, постъпваща от кожата, е по-голяма от зрителната кора. Затова е важно да знаем повече за кожната сетивност… Трудът на д-р Здравков разширява познанието ни за нея към електромагнитно, електрично, магнитно и акустично поле. Методиката за психоенергийна диагностика прокарва един нов медицински манталитет, уникално съчетаващ западните и източните диагностични възможности. Д-р Здравков, завършил неврология и специализирал рентгенология, ултразвукова диагностика и китайска традиционна медицина, представя за пръв път обективна регистрация на субективните усещания към физичното поле на пациента чрез инструментално определени електрофизиологични параметри на кожната реакция на диагностицирания.

metodika_psiho_diagnostika_cover

С помощта на съвременна апаратура за електрофизиологични изследвания са обективизирани различните видове кожни усещания към физичното поле на човека – електромагнитно, електрично, магнитно и акустично поле, като всички те са генерирани във връзка с жизнедеятелността на организма.

Методика за психоенергийна диагностика” (с подзаглавие Азбука на разширената кожна сетивност) описва и създадената класификация и електрофизиологични модели на тези усещания. Тя дава информация също и за сетивните образи на заболяванията, разглеждани в психоенергийната медицина, чрез техните електрофизиологичните модели… Повече по темата можете да научите тук!